ยาคอบ แบร์ซีเลียส

ยาคอบ แบร์ซีเลียส ผู้ได้รับยกย่องให้เป็น บิดาแห่งวิชาเคมี สวีเดน

ยาคอบ แบร์ซีเลียส ในอดีตนั้นวิทยาศาสตร์ยังเป็นสิ่งแปลกใหม่อย่างมากและไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ในการทดลองเหมือนในทุกวันนี้แต่สมัยก่อนก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์มากมายที่สามารถคิดค้นและทดลอง จนสำเร็จเพื่อทำให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ในวิชาเคมีมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องวิชาเคมีก็คงจะต้องมีการได้อ่านประวัติของบิดาแห่งวิชาเคมี

อ่านต่อ »
5 นักวิทยาศาสตร์

5 นักวิทยาศาสตร์หญิง ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักทั่วโลก

5 นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ก่อนนั้นโลกของเราจะไม่มีการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เลยถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่ได้มีการค้นคว้าสิ่งต่างๆ และทำการทดลองต่างๆ เพื่อให้โลกได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันทำให้การเป็นอยู่ของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นและมีเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในอุสาหากรรมต่างๆ

อ่านต่อ »
ยาคอบ แบร์ซีเลียส

ยาคอบ แบร์ซีเลียส ผู้ได้รับยกย่องให้เป็น บิดาแห่งวิชาเคมี สวีเดน

ยาคอบ แบร์ซีเลียส ในอดีตนั้นวิทยาศาสตร์ยังเป็นสิ่งแปลกใหม่อย่างมากและไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ในการทดลองเหมือนในทุกวันนี้แต่สมัยก่อนก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์มากมายที่สามารถคิดค้นและทดลอง จนสำเร็จเพื่อทำให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ในวิชาเคมีมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องวิชาเคมีก็คงจะต้องมีการได้อ่านประวัติของบิดาแห่งวิชาเคมี

อ่านต่อ »
5 นักวิทยาศาสตร์

5 นักวิทยาศาสตร์หญิง ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักทั่วโลก

5 นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ก่อนนั้นโลกของเราจะไม่มีการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เลยถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่ได้มีการค้นคว้าสิ่งต่างๆ และทำการทดลองต่างๆ เพื่อให้โลกได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันทำให้การเป็นอยู่ของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นและมีเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในอุสาหากรรมต่างๆ

อ่านต่อ »